De draadloze digitale snelweg
voor Beetsterzwaag
en omgeving


mail:                 Info@beetsterzwaag.org
Service lijn:    (0512) 38 5598

 


+----------------+

+----------------+
BbIB Home
Omhoog
Beveiliging
Big Brother
Is internet veilig
Radiomodem
Bankieren
Uw PC
Mail
VoIP

Hoe veilg is het internet?

Zeer onveilig - Net als de grote boze stad - Er huist veel onheil ! Maar U kunt zich er tegen beschermen. Er zijn een aantal zaken die het internet onveilig maken:

Virussen

Die komen binnen in de vorm van een klein programmatje via een aanhangsel (attachemnt) aan e-Mail, of via geënfecteerde bestanden, die U download. Per dag komen er enige nieuwe virussen bij. Ze hebben tot gevolg, dat je PC raar kan gaan doen, het internet traag wordt en je zonder het  zlef te weten allerlei vreemde e-Mails gaat versturen.

U kunt zich hiertegen beschermen, door een goede virusbescherming te installeren op Uw PC. Te noemen zijn Symantec, Norton, McAfee. Bij deze pakketten kunt U automatisch de bescherming "up-to-date" houden via een speciale verbinding op het internet. Het dagelijks laten bijwerken is de beste methode.

Hackers

Dit zijn lieden die er behoefte aan hebben om via het internet iets met Uw PC te gaan doen, bijvoorbeeld allerlei gegevens verzamelen of hem helemaal overhoop halen of anders in te stellen. Soms kunnen ze dat door een beveiligingsprobleem in de software op de PC of via een soort virus ("Backdoor").

Je kunt je hiertoegen wapenen door de internet-deur maar van één kant te kunnen openen - door U. Dat kan worden bereikt met het plaatsen van a programma op de PC, de z.g. Firewall (brandmuur). Deze zijn tre koop en ook deels gratis verkrijgbaar. Voorbeelden zijn ZoneAlarm en Tiny Personal FireWall. Zie ook de uitleg van Microsoft

Daarnaast is het erg belangrijk, om uw Operating System (Bijvoorbeeld Windows), goed up-to-dae te houden. Microsoft heeft de meogelijkheid tot automatisch bijwerken. Tevens heeft zij een programma om de PC door de tichten op beveiligsgaten (BSA - Basic Security Analyzer). Dit laatste pgramma is te downloaden en geeft U na het laten lopen advies hoe U een beveiligingslek kunt oplossen.

Cookies

Dit zijn kleine programmatjes, die gebruikt worden in de internet Browsers, zoals Internet Explorer. Sommigen zijn zo geschreven, dat ze ongewld informatie uit je PC verzamelen ("Data Miners"). Bijvoorbeeld U e-Mail adres. Daardoor kunt U nadien bijvoorbeeld zo maar ongewenste e-Mail ("SPAM") krijgen.

Je kunt de cookies uitzetten in je browser. Wel kan het dan voorkomen, dat sommige site die je bezoekt, niet correct meet functioneren.

Een andere oplossing het het gebruik van Anti-SpyWare programma's. Die sporen zulke ongewenste cookies op en kan ze verwijderen. Voorbeelden zijn de programma's Ad-Aware en SpyBot. Ook hier geldt, dat er regelmatig nieuwe versies uitkomen, of je kunt dagelijks nieuwe zoekfiles ophalen.

Copyright 2003-2012 Stichting BbIB.    Voor het laatst bijgewerkt op zaterdag 08 september 2012.