De draadloze digitale snelweg
voor Beetsterzwaag
en omgeving


mail:                 Info@beetsterzwaag.org
Service lijn:    (0512) 38 5598

 


+----------------+

+----------------+
BbIB Home
Omhoog

Historie

2007:
10% nieuwe abonnees

Oktober 2007
GeÔnvesteerd in Traffic Shaping, waarmee het interactieve verkeer voorrang krijgt.

1 Juli 2007
Tariefseverlaging

21 April 2007
Groot onderhoud aan de antenne-installatie in Beetsterzwaag-noord.

2 april 2007
Jaarlijkse
informatie-avond van de stichting in dorpshuis "De Buorskip". Op deze avond wordt teruggeblikt op 3 jaar dat BbIB actief is. De stichting vaart wel. De financiŽele situatie is gezond en het aantal abonnees neemt nog steeds toe. De stemming is uitstekend.

1 januari 2007
Tariefsverlaging

December 2006
Om toenemende activiteit op te vangen wordt  een tweede access point in Beetsterzwaag-noord geplaatst.

Oktober 2006
Optimalisatie van de situatie in de hoofdstraat door plaatsing van een extra access point.

September 2006
De stichting koopt goedkoper in en gaat meer bandbreedte verkopen aan de commerciŽle klanten. Tevens wordt voor ťťn van deze klanten een reserve straalverbinding aangelegd. Ook deze omgeving is met SMS besturing voorzien.

Juli 2006
BbIB neemt afstandsbesturingen in gebruik voor haar centrale infrastructuur. Hierdoor kunnen systemen op afstand worden in- en uitgeschakeld Hierdoor kunnen eventuele storingen ook op afstand snel worden opgelost.

November 2005
BbIB neemt een aantao nieuwe meetsystemen in gebruik. Hierdoor kan het netwerk nog beter worden beheerd. Storingen worden sneller gesignaleerd en opgelost.

24 januari 2005
Informatie-avond van de stichting in dorpshuis "De Buorskip". Op deze avond wordt teruggeblikt op het eerste jaar draadloos internet, de huidige financiŽle situatie en de toekomst. Tevens veel aandacht voor Goed Internet Gebruik en beveiliging van de thuis PC. Er zijn een kleine 40 belangstellenden. De stemming is goed en de avond kan als zeer succesvol worden beschouwd. Enige foto's ter illustratie


De voorzitter (Kor de Vries) presenteert de terugblik op 2004 en beantwoord vargen uiit de zaal


Een deel van de zaal met toehoorders. Op de linker tafel een deel van te verkopen spul voor de kas. 
Links achter de tafel: Theo Bouius (penningmeester) en rechts: Kor de Vries (voorzitter)

Oktober-December 2004
Op sommige momenten worden delen van het netwerk overbelast. Na overleg met de leverancier wordt software gebruikt om metingen op netwerkniveau uit te kunnen voeren. Dit levert o.a. op, dat er een aantal gebruikers zijn, die virussen e.d. op hun PC's hebben. Deze abonnees worden afgesloten en in overleg en met behulp van de stichting wordt de PC weer in het gerede gebracht, waarna de abonnee weer wordt aangesloten. Het kost menige vrije avond. Eigenlijk is dit niet het terrein van de stichting, maar het levert veel goodwill cq tevereden abonnees op.

Ook is er sprake van gebruik dat niet in overeenstemming is met de Fair Use Policy. Het blijkt dat menig Peer-to-Peer gebruiker zijn programma niet instelt op redelijk gebruik. Diverse abonnees worden hierover benaderd en er gaat een nieuwsbrief uit.

15-17 oktober 2004
Stichting BbIB stelt aan de padvinders ("Ba-Ow") belangeloos tijdelijk een internetverbinding ter beschikking, zodat ze breedbandig kunnen meedoen aan de Jamboree On The Internet (JOTI). In hun palen-mast wordt de apparatuur gehesen. Het werkt perfect volgens de scouts.

Augustus-september 2004
Er doen zich storingen voor. Er blijkt op meerdere plaatsen in Beetsterzwaag privť draadloze netwerken te zijn, die ons kunnen storen. Via WarDriving (met een notebook, draadloss kaarte met kabel, antenne en GPS wordt geheel Beetsterzwaag op de radiokaart gezet. De conflicterende privťnetwerken worden uitgepeild en de eigenaren worden benaderd om de netwerkjes om te zetten naar een ander kanaal (1 of 2). 

17 augustus 2004
De neiuwe straalverbindigsapparatuur wordt geplaatst. Het meetresultaat is echter vrijwel  gelijkwaardig. De leverancier doet de trajectberekeningen opnieuw. 

2 Augustus 2004
Aansluiting van een nieuwe groot-zakelijk gebruiker.

Juni-Juli  2004
De 38 GHz straalverbinding vertoont onderbrekingen bij hevige regenval. Metingen wijzen uit, dat de veldsterkte in dat geval net benden de kritsiche grens komt. De ondebrekingen duren meestal enige minuten. De leverancier in ItaliŽ vermoedt een mogelijke defect en laat de zaak inspecteren. Er wordt niets gevonden. De leverancier gaat opnieuw een komplete set van apparatuur leveren. Levertijd 4 weken.

27 mei 2004
De tijdelijke internetlink van Beetsterzwaag naar Drachten op 2,4 GHz wordt vervangen door een commerciŽle straalverbinding op 38 GHz.

22 mei 2004
Mail Server si operationeel in wordt in test genomen.

Mei-juni 2004
Voortzetting van metingen en aanleg bij abonnees met een beperkte zichtverbinding en veel begroeiing. Intake van nieuwe abonnees. Nieuwe abonnees worden doorgaans binnen een week benaderd voor een afspraak. Binnen 2 a 3 weken volgt de aanleg (indien dit plaatsings-technisch direct mogelijk is).

30 april 2004
Stichting BbIB staat op de braderie van Koninginnedag. We staan naast de ingang van dorpshuis "De Buorskip" en krijgen de gehel dag aanloop van belangstellenden. We schrijven direct 7 nieuwe abonnees in en eenaantal neemt nog een inschrijfformulier mee. De gehel dag is er o.a. streaming audio en video, zoals het NOS journaal en de reportage van bet Koninklijk bezoek aan Warffum en Groningen. Dit alles via een door de stichting voor deze gelegenheid opgestelde draadloze internetverbinding via het eigen systeem !

28 april 2004
Bestuursvergadering en overleg met de fa. Wi-Vil over de oplevering. Alle abonnees zijn benaderd en de onbelemmerde zichtverbindingen zijn aangelegd. De mail-server is nog niet geleverd, aangezien de computer nog niet binnen is. Voor een aantal moeilijke antenneplaatsingen wordt een alternatief uitgewerkt door middel van een relay-station.

22 april 2004
Centrale locatie "noord" beschikt over de apparatuur en internetsignaal.
Wi-Vil begint met afspraken voor paatsing van de Station Adaptors (de modems).
Frekwentieplanning: kanaal 1 in Beetsterzwaag is bestemd voor "eigen" draadloze verbindingen.

18 april 2004
Centrale locatie "Midden" beschikt over de apparatuur en internetsignaal.

16 april 2004
Centrale locatie "Zuid" beschikt over de apparatuur en internetsignaal.

13 april 2004
Voortzetting aanleg antennes bij abonnees. 
De Station Adaptors (modem) worden na 16 april geplaatst, als de centrale locaties over het internetsignaal beschikken.

12 april 2004
Opzet van het Web Portal. Plaatsing van de eerste gebruikershandleidingen op deze web site. 

11 april 2004
Een nieuwe rubriek "Q & A" (Questions & Answers 0fwel: Vragen en antwoorden). Op deze wijze kunnen we veel gestelde vragen van antwoorden vooorzien.

Servers ingebouwd in een 19 icnh apparatuur rek.

10 april 2004
Donatie van een aantal servers aan de stichting. Met deze servers gaan we aan de slag om ze gereed te maken voor een eigen "Sweachster" internet portaal.


Op de foto ťťn van de exemplaren in test en configuratie (Linux).

Vrijdag 9 april 2004
Bestuursvergadering met Wi-Vil: Voortgangsbespreking aanleg. De aanleg van abonnees vordert gestaag. Parallel wordt gewerkt aan het realiseren van internetsignaal op de centrale locaties per 16 april.

Maandag 5 april 2004
Open huis / presentatie in het gemeentehuis voor politiek en publiek. Een half uur inleiding door Klaas de Boer, wethouder, Han Hage namens de politiek Klaas Jan Vondeling over het project in Bakkeveen en tenslotte Kor de Vries over het project in Beetsterzwaag. Een zeer geslaagd avond met erg veel belangstelling ! Veel nieuwe belangstellenden voor ons initiatief. Met dank aan de gemeente Opsterland voor het bieden van deze mogelijkheid tot presentatie en het beschkbaar stellen van een aantal PC's om te laten zien wat breedband internet biedt!

Maandag 29 maart 2004
Start aanleg abonnees. Definitieve offerte goedgekeurd en gefiatteerd.

Zaterdag 27 maart 2004
Aanleg van het steunpunt op de Bommegaerde / Greide (locatie "midden") op een reeds bestaande antennemast. Afwerking vindt komende week plaats. 

Deze extra locatie zorgt ervoor, dat er voor het midden van Beetsterzwaag een nog betere dekking ontstaat. Hierdoor zijn er minder mastjes nodig en kunnen heel veel antennes bij abonnees rechtstreeks en onopvallend aan een gevel worden gemonteerd. Ook zullen op deze locatie de server(s) voor e-mail  en FTP worden geplaatst.

Vrijdag 26 maart 2004
Antenne op steunpunt Uitein (locatie "noord") is geplaatst. Afwerking vindt komende week plaats.

Donderdag 25 maart 2004
Vanaf deze dag worden de abonnees benaderd voor het maken van een afspraak voor locatieonderzoek en aanleg in de volgende weken.

Woensdag 24 maart 2004
Start aanleg steunpunt op de Flat aan het Utein.

Vrijdag 19 maart 2004
Overleg met de fa. Wi-Vil over de planning en levering. 

Woensdag 17 maart 2004
Bestuursvergadering over nieuwsbrief aan de abonnees.

Donderdag 11 maart 2004
Principe accoord over plaatsing van centraal systeem op de flat aan het Utein

Woensdag 10 maart 2004
Bestuursvergadering over de voortgang van het project.

Woensdag 3 maart 2004
Voorbereiding en versturen van het projectplan voor de flat aan het Utein.

De voorzitter is aangesloten !  De firewall die het eigen netwerk (intern) scheid van het internet is aangepast en werkt nu naar tevredenheid.

De gemeente Opsterland laat bij monde van Tjeerd Breuker - Communicatiemedewerker  weten, dat "It giit at it slytljaget". Hij is erg tevreden over de snelheid van de voor de gemeente Opsterland aangelegde internetverbinding.

Dinsdag 2 maart 2004
Overleg met Woonwille over plaatsing van de antenne-installatie voor het noorden van Beetsterzwaag op de flat aan het Utein. 

Aanleg eerste proefabonnees. De secretaris heeft na een observatie ter plaatse een mastje nodig, het gevolg van een nogal laag huis.

Bij de voorzitter gat alles voorspoediger. Een kleine antenne aan de schoorsteen was voldoende en is binnen twee uren afgewerkt en is de verbinding getest . De foto toont de anetenne (het kleine witte ding) aan de schoorsteen gemonteerd.

Zaterdag 28 februari 2004
Bestuursvergadering.

Vrijdag 27 februari 2004
Het Forum en de chat-functie zijn opgeheven. Hun doel is bereikt. Het is nu tijd voor werken in plaats van erover praten....

Dinsdag 24 februari 2004
Projectbespreking met Wi-Vil over fase 2: De abonnees.

Woensdag 18 februari 2004
Verbinding naar Gemeente Opsterland is gereed. Overleg met beheerder/eigenaar van de 2e locatie, ten aanzien van plaatsing van het 2e systeem in Beetsterzwaag-Noord.

Maandag 16 februari 2004
Contract door Asset Control (locatie "zuid") getekend. Aanleg point-to-point link naar Gemeente Opsterland.

Vrijdag 13 februari 2004
Aanleg van de stroomvoorziening en apparatuurkast. De eerste zakelijke abonnee (Gemeente Opsterland) wordt voorbereid.

Donderdag 12 februari 2004
Met behulp van 2 mobiele kranen wordt het bestaande topstuk na een lange onderhoudsperiode  weer op de mast geplaatst. De mast is als vanouds weer 36m hoog. De eerste antennes en apparatuur worden erin geplaatst en van kabels voorzien.

Woensdag 11 februari 2004
De voorbereiding aan de mast

Maandag 9 februari 2004
De straalverbinding voor aanvoer wordt voorbereid

Zaterdag 7 februari 2004
Korte bestuursbijeenkomst. De beide apparatuurkasten worden uitgebreid bekeken en opgemeten.

Vrijdag 6 februari 2004
Overeenstemming met de eigenaar van de lokatie van de mast. We gaan los ! De apparatuurkast van de NS is aangekomen per vrachtwagen en is gelost. Een oerdegelijk ding !

Donderdag 5 februari 2004
Planningsveragdering met de leverancier. We willen los in week 7. Eťn van de contracten wordt goedgekeurd en zal binnenkot worden getekend. 

Woensdag 4 februari 2004
Bestuursvergadering. We zitten in de eindafse van onderhandelingen over contracten. Het spant erom. Wanneer komt het verlossen de woord? We krijgen een apparatuurkast aangeboden. Maar die staat in Zeist. Vervoer wordt geregeld.

Dinsdag 3 februari 2004
Een gloednieuwe apparatuurlast wordt aangeboden en gebracht.

Maandag 2 februari 2004
Ons business plan word door de bank beoordeeld en we krijgen complimenten voor de tip-top voorbereiding. Advies: doorgaan. Het wordt een hamerstuk.

Donderdag 30 januari 2004
De gemeente kent ons de gevraagde subsidie toe !

Maandag 26 januari 2004
De aanvullende informatie is verstuurd en wordt bekeken. Het is nu even afwachten.

Zaterdag 23 januari 2004
Overleg met de leverancier ten aanzien van aanpak en aanvullende informatie

Vrijdag 23 januari 2004
We worstelen nog met de laatste onderhandelingen. Er moet nog over aanvullende voorwaarden worden onderhandeld en er is aanvullende informatie nodig ten aanzien van plaatsing.

Woensdag 21 januari 2004
Het business plan is voorgelegd aan de bank en zal voor fiattering worden voorgedragen. Da's goed nieuws! Verder een aantal documenten getekend om bancaire zaken te kunnen regelen.

Maandag 12 januari 2004
Bijeenkomst Platform Breedband Internet Opsterland.

Vrijdag 9 januari 2004
Afschrift van de inschrijving Kamer van Koophandel ontvangen.

Maandag 5 januari 2004
Bestuursvergadering. Het Business Plan is uitgewerkt. Er zijn nu zo'n 40 abonnees aangemeld. De brieven aan de zakelijke klanten worden goedgekeurd en gaan de deur uit. Het wachten is nu op de resultaten.

Woensdag 31 december 2003
Leeuwarder Courant meldt dat 2004 het jaar van draadloos internet gaat worden. En hoe is dat bij U ?

Dinsdag 30 december 2003
OriŽnterend gesprek bij Asset Control.

Maandag 29 december 2003
Bestuursvergadering over het business plan. Er zijn nog niet genoeg abonnees aangemeld om los te kunnen. Er komen dagelijks nieuwe aanvragen binnen. Zelfs tijdens de bestuursvergadering !

Dinsdag 23 december 2003
Informatieavond in "De Buorskip", 20.00 uur. O.a. presentatie van de fa. Wi-Vil. Een zaal vol volk, veel vragen.

Zaterdag 20 december 2003
Bestuursvergadering. Het "Business Plan" ziet er veelbelovend uit. De papierwinkel voor de Kamer van Koophandel is afgewerkt. De abonnementsprijzen zijn vastgesteld. De informatieve avond wordt voorbereid.

Vrijdag 19 december  2003
De formele oprichting van de stichting vindt plaats. 

Maandag 15 december 2003
Vergadering van de initiatiefnemers. De plannen wordt definitief gevormd. Het business plan krijgt gestalte en een bank zal worden benaderd voor de lening. De informatie-avond wordt gepland en de oprichting van de stichting wordt voorbereid. We gaan ervoor !

Woensdag 10 december 2003
Offerte ontvangen voor de aanleg van de installatie. De tweede nieuwsbrief gaat de deur uit.

Maandag 1 december 2003
De offerte laat op zich wachten. De toestemming voor de hoofdlokatie is rond. Er is nog geen uitslag van de tweede lokatie. Die is ook belangrijk voor het kostenplaatje. Nog even wat druk uitoefenen.

Maandag 24 november 2003
We slaan aan het rekenen en wikken en wegen. We doen inschattingen. Kan het wel of kan het niet ?

Zaterdag 15 november 2003
Overleg met fa. Wi-Vil over onze plannen. We hebben een aantal lokaties op het oog voor opstelling van de centrale systemen. Er wordt een offerte-traject opgestart.

Maandag 10 november 2003
Presentatie op de bijeenkomst van Plaatselijk Belang. Hun steun is nodig voor de gemeentelijke subsidie voor ons initiatief. De toehoorders waren geÔnteresseerd.

 

 

Copyright 2003-2009 Stichting BbIB.    Voor het laatst bijgewerkt op zondag 28 juni 2009.