De draadloze digitale snelweg
voor Beetsterzwaag
en omgeving


mail:                 Info@beetsterzwaag.org
Service lijn:    (0512) 38 5598

 


+----------------+
Aanvragen
Home Page maken
Bij problemen
+----------------+
BbIB Home
Bestuur
Nieuws
Tarieven
BbIB Mail
Speed Tests
Home Pages
Opgave
Q & A
Winkel van Sinkel
BbIB Archief

Homepage bij Beetsterzwaag.org

Stichting BbIB biedt aan haar abonees de mogelijkheid een Homepage bij beetsterzwaag.org te plaatsen. Hiervoor wordt 20 Mb aan ruimte beschikbaar gesteld.

Spelregels

  • Het bestuur van stichting BbIB is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor de inhoud van homepages. Dat is de betreffende abonnee.
  • De inhoud van Homepages mag niet van commerciŽle aard zijn.
  • De inhoud van Homepages mag niet algemeen aanstootgevend van karakter zijn in relatie tot de openbare orde en veiligheid, persoonlijke geaardheid, religie of overtuiging, zulks ter beoordeling van het bestuur van stichting BbIB.
  • De Homepages mogen geen illegale bestanden of programmatuur bevatten. Let op de wet op de auteursrechten, instanties als Buma/Stemra en BSA !
  • De Fair Use Policy is op de Homepages van topeassing: Een Homepage mag niet leiden tot een onredelijke belasting van de systemen van BbIB, bijvoorbeeld door extreem veel hits of downloads.
  • Het bestuur van stichting BbIB kan op basis van bovenstaande zonder overleg vooraf Homepages afkoppelen. Zij zal de abonnee wel in kennis stellen van afkoppelen met vermelding van reden.

Veel succes,

Het web-team:Tymo en Gerrit.

 

Copyright 2003-2009 Stichting BbIB.    Voor het laatst bijgewerkt op zondag 28 juni 2009.